Tổng quan về Vụ kiện gian lận bầu cử của bang Texas - Tin Tức Hàng Ngày Online -->

Breaking

Home Top Ad

Post Top Ad

Thứ Bảy, 12 tháng 12, 2020

Tổng quan về Vụ kiện gian lận bầu cử của bang Texas


Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump vẫy tay chào khi đến, cùng với Bộ trưởng Tư pháp Texas Ken Paxton tại Dallas, Texas, vào ngày 11 tháng 6 năm 2020, nơi ông sẽ tổ chức hội nghị bàn tròn với các nhà lãnh đạo tín ngưỡng và chủ doanh nghiệp nhỏ. (Ảnh của NICHOLAS KAMM / AFP qua Getty Images)


Bang Texas tuyên bố rằng các cuộc bầu cử tổng thống được tổ chức (và theo chỉ đạo của các quan chức chính phủ bên ngoài cơ quan lập pháp) ở Pennsylvania, Georgia, Wisconsin và Michigan - đều vi phạm rõ ràng luật bầu cử của chính họ - bằng cách làm suy yếu nghiêm trọng hoặc loại bỏ các biện pháp an ninh.


Hơn nữa, theo Hiến pháp Hoa Kỳ, cơ quan lập pháp (đại diện cho công dân) của mỗi bang có thẩm quyền và trách nhiệm tuyệt đối - về cách các đại cử tri tổng thống được lựa chọn; ý chí của cơ quan lập pháp được thể hiện thông qua luật của nhà nước.


Texas tuyên bố rằng việc vi phạm luật bầu cử ở các bang này đã tạo ra một môi trường cho phép gian lận phiếu bầu được kích hoạt và có khả năng xảy ra. Vụ kiện liệt kê các hành vi vi phạm pháp luật ở mỗi bang bị đơn và cung cấp bằng chứng gian lận (số lượng phiếu bầu được xử lý vi hiến) ở mỗi bang đủ để thay đổi kết quả của việc kiểm phiếu.Pennsylvania (PA)


Hiện trạng:


 1. Số phiếu bầu: 3.445.548 cho Biden và 3.363.951 cho Trump - chênh lệch 81.597 phiếu.
 2. Yêu cầu bỏ phiếu qua thư (theo yêu cầu của 70% cử tri đảng Dân chủ và chỉ 25% cử tri đảng Cộng hòa).
 3. Số phiếu bầu qua thư tăng từ 266.208 vào năm 2016 lên hơn 3.000.000 vào năm 2020.


Vi phạm Luật bầu cử:


 1. Bộ trưởng nội vụ Bang đã đơn phương bãi bỏ các yêu cầu xác minh chữ ký đối với các lá phiếu gửi qua đường bưu điện.
 2. Tòa án tối cao PA đã thay đổi thời hạn nhận phiếu bầu qua đường bưu điện (hiện tại) từ 8:00 tối vào ngày bầu cử - thành 3 ngày sau cuộc bầu cử, và thông qua giả định rằng các lá phiếu không có dấu bưu điện được coi là hợp lệ.
 3. Các quan chức bầu cử ở các hạt Philadelphia và Allegheny đã không tuân theo luật tiểu bang - là cho phép những người theo dõi cuộc thăm dò có mặt để mở, kiểm đếm và ghi lại các lá phiếu gửi qua thư.
 4. Bộ trưởng nội vụ Bang đã chỉ đạo các quan chức bầu cử loại bỏ các lá phiếu trước 7:00 sáng vào ngày bầu cử - để "sửa chữa" các lá phiếu gửi qua thư bị lỗi. Điều này được thực hiện ở các hạt chiếm đa số của đảng Dân chủ.
 5. Các quan chức bầu cử - thay vì phân tách các lá phiếu nhận được sau 8 giờ tối vào ngày bầu cử - đã gộp tất cả các lá phiếu lại - điều này vi phạm cam kết với Tòa án Tối cao Hoa Kỳ, do đó không thể xác định hoặc loại bỏ những lá phiếu đó.


Bằng chứng gian lận:


 1. Các lá phiếu không có ngày gửi qua thư: 9.005 lá phiếu (không có bằng chứng nào cho thấy chúng đã được gửi đến từ các cử tri - có khả năng phiếu bị làm giả)
 2. Các lá phiếu được gửi lại vào hoặc trước ngày gửi đi: 58.221 phiếu
 3. Số phiếu được gửi lại chỉ một ngày sau ngày gửi: 51.200 (Có khả năng làm được nhưng rất khó để cử tri bình thường hoàn tất trong 1 ngày: nhận lá phiếu, điền phiếu, đặt vào thư và gửi lại ngay vào ngày hôm sau)
 4. Vào ngày 2 tháng 11 - một ngày trước cuộc bầu cử - bang PA báo cáo rằng 2,7 triệu lá phiếu đã được gửi đi. Vào ngày 4 tháng 11 (chỉ mới 1 ngày sau cuộc bầu cử), con số đó đã tăng lên 3,1 triệu - tăng 400.000 phiếu bầu qua thư vào thời điểm bầu cử - điều này cho thấy không có khả năng hợp lý nào đối với lượng phiếu bầu tăng thêm.Georgia


Hiện trạng:


 1. Số phiếu bầu: 2.472.098 cho Biden và 2.458.121 cho Trump - chênh lệch 12.670.
 2. Số phiếu bầu qua thư: 65,32% cho Biden và 34,68% cho Trump.
 3. Số phiếu gửi qua thư tăng từ 213.033 vào năm 2016 lên 1.305.659 vào năm 2020.


Vi phạm Luật bầu cử:


 1. Bộ trưởng nội vụ Bang đã đơn phương bãi bỏ các yêu cầu xác minh chữ ký đối với các lá phiếu gửi qua đường bưu điện.
 2. Bộ trưởng nội vụ Bang cho phép mở và xử lý các lá phiếu gửi qua thư tối đa ba tuần trước ngày bầu cử, trong khi luật cấm điều đó - vì điều này chỉ được phép cho đến sau khi các cuộc bỏ phiếu mở vào ngày bầu cử.
 3. Bộ trưởng nội vụ Bang đã làm suy yếu nghiêm trọng các yêu cầu bảo mật đối với việc “từ chối lá phiếu” - dựa trên xác minh chữ ký hoặc thông tin còn thiếu khác.


Bằng chứng gian lận:


 1. Tỷ lệ từ chối phiếu bầu qua thư do thông tin thiếu hoặc không chính xác hoặc chữ ký không khớp đã giảm từ 6,42% vào năm 2016 xuống 0,36% vào năm 2020. Nếu việc từ chối các phiếu bầu vào năm 2020 có tỷ lệ tương tự như năm 2016, thì chênh lệch phiếu bầu của ông Trump so với Biden sẽ tăng lên thêm 25.587 - gấp đôi con số cần thiết để vượt qua số lượng phiếu bầu cho Biden.
 2. Với sự gia tăng gấp 6 lần số lượng lá phiếu gửi qua thư, tỷ lệ từ chối lẽ ra sẽ phải tăng lên, hoặc ít nhất là giữ nguyên (với rất nhiều lá phiếu gửi qua thư lần đầu tiên), nhưng tỷ lệ này giảm xuống rõ rệt.Bang Michigan


Hiện trạng:


 1. Số phiếu bầu: 2.796.702 cho Biden và 2.650.695 cho Trump - chênh lệch 146.007 phiếu.
 2. Trong năm 2016 có 587.618 cử tri đã yêu cầu bỏ phiếu qua thư. Năm 2020 có 3,2 triệu phiếu bầu đã bỏ phiếu qua thư.
 3. Các cử tri đảng Dân chủ đã bỏ phiếu bằng thư với tỷ lệ xấp xỉ hai lần so với các cử tri đảng Cộng hòa.


Vi phạm Luật bầu cử:


 1. Bộ trưởng nội vụ Bang đã đơn phương bãi bỏ các yêu cầu xác minh chữ ký đối với các lá phiếu gửi qua đường bưu điện.
 2. Bộ trưởng nội vụ Bang đã gửi những lá phiếu “không được yêu cầu” cho tất cả 7,7 triệu cử tri - đã đăng ký trái với luật bầu cử - vốn yêu cầu cử tri phải đề nghị một lá phiếu gửi qua thư thông qua một quy trình bao gồm chữ ký khớp với đăng ký của cử tri.
 3. Bộ trưởng nội vụ Bang cũng cho phép yêu cầu bỏ phiếu vắng mặt trực tuyến mà không cần xác minh chữ ký.
 4. Các quan chức bầu cử địa phương ở Quận Wayne - nơi có nhiều hơn 322.925 phiếu bầu cho Biden so với ông Trump - đã mở và xử lý các lá phiếu gửi qua thư mà không có mặt những người theo dõi cuộc thăm dò.
 5. Các quan chức bầu cử địa phương ở Quận Wayne cũng phớt lờ các yêu cầu nghiêm ngặt của luật bầu cử - khi đặt một tuyên bố bằng văn bản hoặc đóng dấu trên mỗi phong bì phiếu - cho thấy rằng chữ ký của cử tri trên thực tế đã được kiểm tra và xác minh với chữ ký trong hồ sơ với tiểu bang.


Bằng chứng gian lận:


 1. 174.384 lá phiếu gửi bằng thư ở Quận Wayne không có số đăng ký hợp lệ, cho thấy chúng có thể là kết quả của việc các nhân viên bầu cử “chạy cùng một lá phiếu qua máy lập bảng nhiều lần”.
 2. 71% số phiếu kiểm vắng mặt của Quận Wayne không cân bằng, trong đó số lượng người đăng ký tham gia bỏ phiếu không khớp với số phiếu bầu đã được bỏ phiếu.Wisconsin


Hiện trạng:


 1. Số phiếu bầu: 1.630.716 cho Biden và 1.610.151 cho Trump - chênh lệch 20.565.
 2. Số phiếu gửi bằng thư tăng từ 146.932 vào năm 2016 lên 1.275.019 vào năm 2020.


Vi phạm Luật bầu cử:


 1. Ủy ban Bầu cử Wisconsin (WEC) đã bố trí hàng trăm hòm bỏ phiếu bất hợp pháp không người lái để thu thập các lá phiếu vắng mặt.
 • Việc sử dụng bất kỳ hòm bỏ phiếu nào, có người lái hoặc không có người lái, đều bị cấm trực tiếp theo quy định của Wisconsin.
 • Mọi địa điểm bỏ phiếu qua thư "đã không được quản lý bởi thư ký thành phố hoặc giám đốc điều hành của ủy ban bầu cử".
 • Các lá phiếu được bỏ trái với các thủ tục quy định trong các điều khoản đó - có thể không được đưa vào "kết quả được chứng nhận" của bất kỳ cuộc bầu cử nào.
 1. WEC khuyến khích các cử tri tuyên bố (bất hợp pháp) về tình trạng bản thân “bị giới hạn di chuyển vô thời hạn” (do Covid-19) để tránh các biện pháp an ninh như xác minh chữ ký và yêu cầu ID có ảnh. Gần 216.000 cử tri cho biết họ bị giới hạn di chuyển vô thời hạn trong cuộc bầu cử năm 2020, gần gấp 4 lần so với năm 2016.
 2. Các luật nghiêm ngặt yêu cầu cử tri gửi thư phải xác nhận bằng chữ ký, bao gồm chữ ký của một nhân chứng trưởng thành - điều này đã bị các quan chức bầu cử bỏ qua hoặc lách luật.


Bằng chứng gian lận:


Một trăm nghìn lá phiếu được cho là đã bị thiếu và được chỉ định "tìm thấy" sau ngày bầu cử.


 1. Một trăm nghìn lá phiếu được cho là đã bị thiếu và được chỉ định "tìm thấy" sau ngày bầu cử.


Phần kết luận


Những hành vi vi phạm đáng kể luật bầu cử được đưa ra để bảo vệ việc “chống gian lận bầu cử” - đủ để làm mất hiệu lực của kết quả bầu cử.


Có một số lượng lớn các lá phiếu gian lận mà không thể xác định được, đó là lý do tại sao luật bầu cử liên quan đến các lá phiếu gửi qua thư được thiết lập từ đầu.


Không có phương thức nào để sửa chữa cuộc bầu cử ngày 03 tháng 11, vì các lá phiếu được bầu mà không tuân theo luật bầu cử là không thể được xác định, và không thể thực hiện đếm chính xác các lá phiếu hợp pháp đã được bỏ. Do đó, như được chỉ dẫn trong Hiến pháp, cơ quan lập pháp của mỗi bang sẽ lựa chọn đại cử tri - như đã được thực hiện trong quá khứ. Nếu không đạt được điều đó, mỗi bang có thể quyết định không có bất kỳ đại cử tri tổng thống nào.Vụ kiện ở Texas cho thấy rằng: xác suất Biden vượt qua ông Trump và giành chiến thắng ở bất kỳ bang nào (sau khi các bằng chứng gian lận được chỉ ra) là cực kỳ nhỏ. Và do đó, tỷ lệ thắng của cả bốn bang trở thành “điều không tưởng”. Điều này nghe có vẻ phóng đại đối với một số người, nhưng các lập luận về tính vi hiến và các bằng chứng đủ để nói lên rằng - tỷ lệ chiến thắng bất kỳ bang nào (trong 4 bang này) là rất khó xảy ra; và xác suất thắng cùng một lúc tại cả bốn bang là cực kỳ khó xảy ra.


Bất kể với cách tính toán thống kê xác xuất nào thì xác suất mà Biden thắng cử ở cả 4 bang là quá nhỏ, tính đến 3 giờ sáng ngay sau đêm bầu cử.


Tác giả: Robert Madsen là một nhà kinh tế học vĩ mô, người tư vấn cho các tổ chức tài chính, tập đoàn và chính phủ về các phát triển quốc tế. Gần đây, ông đã hoàn thành một dự án về đầu tư tác động và quản trị doanh nghiệp trị giá 10 tỷ USD, và hai nghiên cứu về xu hướng nhân khẩu học toàn cầu đối với nhóm đầu tư 140 tỷ USD và một công ty tư vấn bảo mật. Ông thường xuyên thuyết trình về các vấn đề quốc tế tại Đại học Stanford và các diễn đàn khác.


Đọc thêm »© Lê Minh
    NTDVN

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Post Bottom Ad

Pages