2-9-1945: Quốc khánh của ai, quốc nạn với ai? - Tin Tức Hàng Ngày Online -->

Breaking

Home Top Ad

Post Top Ad

Thứ Năm, 3 tháng 9, 2020

2-9-1945: Quốc khánh của ai, quốc nạn với ai?



Một phiên họp quốc hội Việt Nam. Hình minh họa.

Câu trả lời tổng quát cho tiêu đề cũng là nội dung bài viết này là, ngày 2-9-1945:

(1) Là ngày quốc khánh của đảng và chế độ cộng sản Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam (CHXHCNVN).

(2) Nhưng là ngày quốc nạn đối với quốc dân Việt Nam (công dân của Tổ quốc Việt Nam) và dân tộc Việt Nam.

I - Vì sao ngày 2-9-1945 là quốc khánh của đảng và chế độ cộng sản CHXHCNVN?

1 - Là vì ngày 2-9-1945 đánh dấu ngày đảng CSVN, núp dưới mặt nạ tổ chức Việt Minh (Việt Nam độc lập đồng minh hội), cướp chính quyền thành công, khai sinh ra chế độ Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, tiền thân của chế độ CHXHCNVN hiện nay. (Tương tự như đảng cộng sản Bolsevik Nga cướp chính quyền năm 1917, lật đổ chế độ quân chủ chuyên chế Nga hoàng, xây chế độ cộng sản “Liên bang cộng hòa XHCN Xô-Viết”, gọi tắt là Liên Xô).




Chế độ Việt Nam Dân chủ Cộng Hòa là tiền thân, vì đảng CSVN đã giữ bảng hiệu này trong suốt 8 năm kháng chiến chống thực dân Pháp (1946-1954) và 21 năm chiến tranh Quốc-Cộng (1954-1975) cho đến khi cướp được chính quyền chính thống quốc gia Việt Nam Cộng Hòa ở Miền Nam, cộng sản hóa cả nước. Sau đó, đảng CSVN mới đổi bảng hiệu cho đúng với thực chất và thực tế là chế độ “Cộng hóa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam” hiện nay (1976-2020).

2 - Là vì trong cả hai cuộc chiến tranh chống thực dân Pháp (1946-1954) và chiến tranh Quốc-Cộng (1954-1975), mục tiêu tối hậu của đảng CSVN không phải là dành độc lập cho dân tộc, mà chỉ cướp chính quyền trên cả nước, thực hiện chế độ cộng sản (xã hội chủ nghĩa), làm nghĩa vụ công cụ cho cộng sản quốc tế, thực hiện tham vọng cộng sản hóa toàn cầu, bá chủ thế giới, trong bối cảnh cuộc chiến tranh ý thức hệ toàn cầu hình thành sau Thế chiến II, giữa phe xã hội chủ nghĩa đứng đầu là Liên Xô với phe tư bản chủ nghĩa, đứng đầu là Hoa Kỳ.

3 - Nhưng để thành đạt mục tiêu tối hậu là xây dựng chế độ xã hội chủ nghĩa, trong cả hai cuộc chiến tranh trước và sau Hiệp định Genève 1954 chia đôi đất nước ấy, đảng CSVN dưới sự lãnh đạo tối cao của lãnh tụ CS Hồ Chí Minh, đã luôn dấu mặt, bằng chiêu trò “ngụy dân chủ, ngụy cộng hòa và ngụy dân tộc”.

(1) - Vì “ngụy dân chủ, ngụy cộng hòa” nên ngày 2-9-1945, Hồ Chí Minh trong cương vị Chủ Tịch Chính Phủ liên hiệp Quốc-Cộng, đã đọc bản “Tuyên Ngôn Ðộc Lập” tại vườn hoa Ba Ðình Hà Nội.

Nội dung bản tuyên ngôn này được ông Hồ ngụy trang bằng những tư tưởng Tự Do, Dân Chủ, Nhân Quyền và Bình Ðẳng, lấy ý tưởng từ Bản Tuyên Ngôn Ðộc Lập Hoa Kỳ (1776) rằng ‘‘Tạo Hoá sinh ra con người có quyền tự do và bình đẳng, không ai có quyền cướp đi quyền tự do và bình đẳng ấy…”, để lừa mị nhân dân và che mắt thế giới. Ðể rồi sau đó, một Quốc Hội Lập Hiến kiêm lập pháp liên hiệp Quốc-Cộng được hình thành, soạn ra bản Hiến pháp ngày 9 tháng 11 năm 1946, khai sinh ra chế độ Việt Nam Dân Chủ Cộng Hoà (ngụy dân chủ, ngụy cộng hòa).


Vì sao đảng CSVN phải ngụy dân chủ, ngụy cộng hòa, che dấu bộ mặt cộng sản? Là vì, trong thời điểm này, quốc tế coi cộng sản là một hiểm họa toàn cầu cần ngăn chặn, tiêu diệt. Trong nước, đảng CSVN do ông Hồ Chí Minh cầm đầu còn yếu kém hơn so với các chính đảng quốc gia. Chủ thuyết Cộng Sản còn xa lạ với dân chúng Việt Nam, thậm chí còn là nỗi sợ hãi tìm cách xa lánh trong nhân dân Việt nam, khi nghe nói đó là một chủ thuyết ngoại lai “Tam vô(Vô gia đình, vô tổ quốc và vô tôn giáo). Do đó, đảng CSVN phải tuyên bố giải tán, lập Mặt trận Việt Minh để dấu mặt. Ông Hồ đã phải bất đắc dĩ chia sẻ quyền lực chính trị với các chính đảng quốc gia và các thân hào, nhân sĩ ái quốc trong một chính phủ liên hiệp Quốc-Cộng được thành lập. Ðể rồi sau đó, một Quốc Hội Lập Hiến kiêm lập pháp liên hiệp Quốc-Cộng được hình thành, soạn ra bản Hiến pháp Việt Nam ngày 9 tháng 11 năm 1946, khai sinh ra chế độ Việt Nam Dân Chủ Cộng Hoà (ngụy dân chủ, ngụy cộng hòa).

(2) - Ngụy dân tộc, vì trong cả hai cuộc chiến tranh chống Pháp và chiến tranh Quốc-Cộng do Việt Minh phát động, tiến hành, đảng CSVN đã ngụy dân tộc dưới ngọn cờ chống ngoại xâm (Pháp trước, Mỹ sau) để dành độc lập dân tộc. Trong khi thực chất cũng như thực tế đảng CSVN chỉ dùng “ngọn cờ chống ngoại xâm, giải phóng dân tộc” để huy động lòng yêu nước và tinh thần chống ngoại xâm của quốc dân Việt Nam, cướp chính quyền, thực hiện chủ nghĩa cộng sản tại Việt Nam.

Vì sao đảng CSVN phải “chơi trò đánh lận con đen” theo kiểu cờ gian bạc lận này; không giám dùng “ngọn cờ cách mạng vô sản” để tiến hành chiến tranh cướp chính quyền? Chẳng cần nói ra thì ai cũng biết là vì chủ nghĩa xã hội không có hấp lực mà còn là nỗi sợ hãi chủ nghĩa cộng sản “tam vô” của quốc dân Việt Nam. Vì thế phải lợi dụng lòng yêu nước của quốc dân Việt Nam, dùng “chủ nghĩa yêu nước” để thực hiện “chủ nghĩa xã hội” (giai đoạn đầu của CNCS).




Trên thực tế đảng CSVN đã thành đạt mục tiêu tối hậu là cướp được chính quyền xây dựng chủ nghĩa xã hội, bằng con đường ngụy dân chủ, ngụy cộng hòa, ngụy dân tộc.

Vì vậy ngày 2-9-1945 đã là ngày quốc khánh của đảng và chế độ CHXHCNVN.

II - Vì sao ngày 2-9-1945 lại là ngày quốc nạn đối với quốc dân Việt Nam và dân tộc Việt Nam?

Câu trả lời tổng quát là vì, ngày này đã làm mất cơ hội giành và giữ chủ quyền quốc gia, độc lập dân tộc rất sớm cho Việt Nam. Đồng thời khởi đầu một thời kỳ đen tối nhất trong lịch sử cận đại và hiện đại của Việt Nam.Thật vậy:

1 - Mất cơ hội dành chủ quyền quốc gia, độc lập dân tộc rất sớm cho Việt Nam

Là vì chính sử Việt Nam ghi nhận rằng, ngày 9-3-1945, Nhật đảo chánh Pháp, trao trả độc lập cho Nam Triều. Sau khi tiếp nhận chủ quyền độc lập Vua Bảo Đại công bố Bản TUYÊN NGÔN ĐỘC LẬP ngày 11-3-1945. nguyên văn như sau:

Chiếu tình hình thế giới nói chung và tình hình Á Châu nói riêng, chính phủ Việt Nam long trọng công khai tuyên bố, kể từ ngày hôm nay hiệp ước bảo hộ ký với Pháp [năm 1884] được bãi bỏ và đất nước thu hồi chủ quyền độc lập quốc gia.

Nước Việt Nam cố gắng tự lực, tự cường để xứng đáng là một quốc gia độc lập và sẽ theo đường hướng của bản tuyên ngôn chung của khối Đại Đông Á, hầu giúp đỡ nhau tài nguyên cho nền thịnh vượng chung.

Vì vậy, chính phủ nước Việt Nam đã đặt tin tưởng vào sự thành tín của nước Nhật, và đã có quyết định cộng tác với nước nầy, hầu đạt mục đích nói trên.

Khâm thử,

Huế, ngày 27 tháng giêng năm thứ 20 triều Bảo Đại. (Theo sử gia Trần Gia Phụng trích: Bảo Đại, sđd. tr. 162.)

Ngày 17-4-1945, tại điện Thái Hòa (Huế), học giả Trần Trọng Kim trình danh sách chính phủ lên vua Bảo Đại và được chuẩn y. Sau đây là thành phần nội các chính phủ Trần Trọng Kim:

- Nội các Tổng trưởng [thủ tướng] : Trần Trọng Kim, giáo sư
- Nội vu Bộ trưởng : Trần Đình Nam, y sĩ
- Ngoại giao Bộ trưởng : Trần Văn Chương, luật sư
- Tư pháp Bộ trưởng : Trịnh Đình Thảo, luật sư
- Gíáo dục và Mỹ nghệ Bộ trưởng : Hoàng Xuân Hãn, toán học thạc sĩ
- Tài chánh Bộ trưởng : Vũ Văn Hiền, luật sư
- Thanh niên Bộ trưởng : Phan Anh, luật sư
- Công chánh Bộ trưởng : Lưu Văn Lang, kỹ sư [Không nhận]
- Y tế Bộ trưởng : Vũ Ngọc Anh, y khoa bác sĩ
- Kinh tế Bộ trưởng : Hồ Tá Khanh, y khoa bác sĩ
- Tiếp tế Bộ trưởng : Nguyễn Hữu Thí, cựu y sĩ

Bắt tay vào làm việc, trước hết vào ngày 4-5-1945, chính phủ Trần Trọng Kim quyết định quốc hiệu mới là Đế Quốc Việt Nam, chứ không dùng các danh xưng An Nam, Đại Nam hay Đại Việt. Kinh đô Huế được đổi thành Thuận Hóa. Ngày 2-6-1945, chính phủ chọn quốc kỳ Việt Nam nền vàng, ba sọc đỏ theo hình quẻ ly. Quốc ca là bài “Đăng đàn cung”.




Sử gia Trần Gia Phụng nhận xét “Đây là chính phủ đầu tiên của Việt Nam độc lập được tổ chức theo cơ cấu tây phương, gồm nhiều bộ. Đứng đầu mỗi bộ là một vị bộ trưởng phụ trách chuyên ngành. Tất cả những bộ trưởng trong chính phủ đều là những chuyên gia tân học, gồm một giáo sư, hai kỹ sư, bốn bác sĩ, bốn luật sư. Đặc biệt chính phủ nầy chưa có bộ Binh, hay bộ Quốc phòng, hoặc bộ An ninh…”

Vẫn theo nhận định của sử gia Trần Gia Phụng thì “Cũng vì chính phủ Trần Trọng Kim không có bộ Quốc phòng, không có quân đội để giữ gìn an ninh, trật tự và bảo vệ chế độ, nên ở ngoài Bắc, Việt Minh bành trướng nhanh chóng mà không có ai ngăn chận và sau đó Việt Minh cướp chính quyền tháng 8-1945 chỉ với một lực lượng khoảng 5,000 đảng viên trên toàn quốc,…” (Philippe Devillers, Histoire du Viêt-Nam de 1940 à 1952, Editions Du Seuil, Paris 1952, tr. 182.)

Về phần Vua Bảo Đại trong hồi ký đã đánh giá phẩm chất nhân sự của nội các chính phủ Trần Trọng Kim như sau: “Tất cả những vị nầy đều là những vị ái quốc chân thành. Họ không hận thù gì nước Pháp. Trẻ tuổi, can đảm, ý thức được nhiệm vụ ngắn ngủi của mình, họ muốn rằng chủ quyền quốc gia được đánh dấu khởi đầu từ họ.” (Bảo Đại, sđd. tr. 167.)

Ngày 8-5-1945, nhà vua đưa ra chủ trương xây dựng một hiến pháp theo khẩu hiệu “Dân vi quý” của Mạnh Tử, và ngày 30-6-1945, nhà vua ban hành sắc dụ thành lập Hội đồng soạn thảo hiến pháp. Hội đồng mới bắt đầu làm việc, thì tình hình thay đổi nhanh chóng. Vì thế mọi chính sách đối nội và đối ngoại của chính phủ Trần Trọng Kim trong tư thế một quốc gia độc lập, đã công bố và bắt đầu đi vào thực hiện chưa được bao lâu thì bị Việt Minh cộng sản cướp chính quyền vào tháng 8-1945 đưa đến ngày 2-9-1945 như là ngày quốc nạn của quốc dân và dân tộc Việt Nam. Vì ngày này đáng dấu sự thành công của Việt Minh cộng sản cướp được chính quyền chính thống quốc gia của Vua Bảo Đại với chính phủ Trần Trọng Kim đã hình thành về cơ cấu tổ chức và khởi sự thực hiện các chính sách cai trị của một quốc gia độc lập, có chủ quyền. Do đó đã làm mất cơ hội độc lập cho Việt Nam (3-1945) sớm hơn hay cùng thời với nhiều quốc gia thuộc địa khác trong vùng như: Indonesia thuộc địa của đế quốc Anh (1981-1941) bị phát-xít Nhật chiếm đóng (1941-1945) giành độc lập vào tháng 8-1945, thành lập nước Cộng hòa Indonesia. Philippines trước là thuộc địa Tây Ban Nha, năm 1898 giành độc lập, thành lập Cộng hòa Philippines, Thế chiến II bị Nhật chiếm đóng giành lại độc lập dân tộc vào tháng 8-1945. Ấn Độ, Pakistan, Bangladesh thuộc địa của đế quốc Anh, được trao trả độc lập năm 1947… Việt Nam, nếu không bị Việt Minh cộng sản cướp chính quyền vào tháng 8-1945, thì đã được độc lập và có ngày quốc khánh vào ngày 11-3-1945, khai sinh ra chế độ quân chủ lập hiến, với quốc hiệu “Đế quốc Việt nam”.

Vì rằng, vào thời khoảng sau khi Thế chiến II kết thúc, chủ nghĩa thực dân cũ bước vào thời kỳ cáo chung, đã buộc các đế quốc cũ như Anh, Pháp, Tây ban nha, Bồ đào nha… sớm muộn phải trao trả độc lập cho các nước thuộc địa. Trong bối cảnh này, Việt Nam nhất định sẽ giữ vững được độc lập, Pháp không thể quay trở lại cướp nước ta một lần nữa.

2 - Ngày 2-9-1945, khởi đầu thời kỳ đen tối nhất trong lịch sử cận đại và hiện đại của Việt Nam

Vì sau khi Việt Minh cộng sản cướp được chính quyền tháng 8 năm 1945, với ngày 2-9-45 như là khởi đầu những thảm họa cho quốc dân, dân tộc và đất nước Việt Nam.

(1) - Thảm họa 8 năm Việt Minh cộng sản ngụy dân tộc phát động chiến tranh chống Pháp để cướp chính quyền, thực hiện chủ nghĩa cộng sản tại Việt Nam. Một cuộc chiến tranh hao tổn quá nhiều xương máu và tài nguyên đất nước với chủ trương “tiêu thổ kháng chiến” của Việt Minh cộng sản. Nhiều sử gia và các nhà nghiên cứu nhận xét, đánh giá Việt Nam vẫn giành được độc lập bằng phương cách khác hơn, không cần phải thực hiện một cuộc kháng chiến hao người tốn của như vậy. Vì như trên đã nói chủ nghĩa thực dân cũ bước vào thời kỳ suy tàn, Việt Nam có thể giữ vững được chủ quyền quốc gia sau khi Nhật trao trả độc lập vào Tháng 3-1945 cho Nam Triều với Vua Bảo Đại tiếp nhận. Vì thực tế nhiều nước thuộc địa vừa nêu trên cũng nhờ xu thế thời đại, đấu tranh chính trị ôn hòa đã được trao trả độc lập mà không cần kháng chiến hao tổn quá nhiều xương máu như đảng CSVN đã làm trong 8 năm (1946-1954). Trong khi thực chất kháng chiến chống Pháp của đảng CSVN lại không phải để giành độc lập dân tộc, mà chỉ để cướp chính quyền thực hiện chủ nghĩa CS tại Việt Nam như chúng tôi đã nói ở trên.




(2) - Thảm họa 21 năm (1954-1975), do đảng CSVN, sau khi cướp được chính quyền nửa nước Miền Bắc, đã phát động, tiến hành chiến tranh ngụy dân tộc, dưới ngọn cờ “Chống Mỹ cứu nước, giải phóng dân tộc” thống nhất đất nước dưới chế độ CS mang bảng hiệu “Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam” như ngày nay. Một cuộc chiến tranh “nồi da xáo thịt” đã sát hại hàng triêu sinh linh người Việt Nam ở cả đôi bên trong cuộc chiến. Đất nước bị bom đạn ngoại bang cầy nát, dân tộc bị phân hóa, nhiều nạn nhân chiến tranh mang phế tật phải kéo lê kiếp sống khổ đau theo năm tháng đến mãn đời.

(3) Thảm họa trong hòa bình, do 20 năm đảng CSVN đã cưỡng ép nhân dân cả nước xây dựng triệt để mô hình xã hội chủ nghĩa (1975-1995). Chẳng cần nói ra, qua kinh nghiệm bản thân hay qua tài liệu khách quan về thời kỳ xây dựng xã hội chủ nghĩa này, thì ai cũng biết đời sống nhân dân khổ đau ra sao. Với các chính sách cải tạo con người và xã hội duy ý chí, tàn bạo, đầy ải con người, phá nát mọi quan hệ xã hội tốt đẹp và đạo đức nhân bản truyền thống dân tộc ra sao. Tất cả đã để lại hậu quả nghiêm trọng, toàn diện và di hại lâu dài cho đất nước thế nào, ai cũng biết. Điều làm cho người dân phẫn uất là, với cái giá quá đắt mà nhân dân Việt Nam phải gánh chịu suốt 20 năm xây dựng thử nghiệm mô hình XHCN như vậy, kết quả là sự thất bại hoàn toàn và vĩnh viễn.

III - Kết luận

Ngày nào Việt Nam còn tồn tại chế độ độc tài toàn trị cộng sản thì ngày đó ngày 2-9-1945 vẫn chỉ là:

1. Ngày quốc khánh của đảng CSVN và chế độ CHXHCNVN. Vì ngày 2-9-1945 đánh dấu ngày đảng CSVN, núp dưới mặt nạ tổ chức Việt Minh (Việt Nam độc lập đồng minh hội), cướp chính quyền thành công, khai sinh ra chế độ Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, tiền thân của chế độ CHXHCNVN hiện nay.

2 - Quốc dân Việt Nam trong cũng như ngoài nước vẫn coi ngày 2-9-1945 là ngày quốc nạn.

- Vì, ngày ngày 2-9-1945 đã làm mất cơ hội giành và giữ chủ quyền quốc gia, độc lập dân tộc rất sớm cho Việt Nam, đã được vua Bảo đại tiếp nhận và công bố Tuyên ngôn độc lập ngày 11-3-1945.

- Vì ngày 2-9-1945 đã khởi đầu một thời kỳ đen tối nhất trong lịch sử cận đại và hiện đại của Việt Nam, do Việt Minh cộng sản phát động và tiến hành hai cuộc chiến tranh ngụy dân tộc “Chống Pháp” tám năm (1946-1954) rồi “chống Mỹ” 21 năm (1954-1975), với giá núi xương sống máu các thế hệ quốc dân Việt Nam. Tất cả hai cuộc chiến khốc liệt này, mục đích tối hậu của đảng CSVN không phải để giành độc lập cho dân tộc, tự do, hạnh phúc cho toàn dân, mà là cướp chính quyền thực hiện chủ nghĩa cộng sản, xích hóa dân tộc vào quốc tế cộng sản Nga-Tàu, “Độc lập-Tự do-Hạnh phúc” chỉ là khẩu hiệu tuyên truyền bánh vẽ để lừa mị nhân dân mà thôi.

Hiện tại quốc dân Việt Nam trong và ngoài nước vẫn đang mong chờ ngày Quốc Khánh Việt Nam trong tương lai, khi kết thúc quá trình dân chủ hóa Việt Nam, với sự ra đời của một bản Hiến pháp chế độ dân chủ pháp trị, đa đảng, để mọi tầng lớp nhân dân Việt nam được sống trong độc lập, tự do, ấm no, hạnh phúc thực sự.


© Thiện Ý
    Blog VOA

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Post Bottom Ad

Pages