Tình Cá Nước: Tình Đất Nước – Nghĩa Đồng Bào - Tin Tức Hàng Ngày Online -->

Breaking

Home Top Ad

Post Top Ad

Thứ Hai, 24 tháng 12, 2018

Tình Cá Nước: Tình Đất Nước – Nghĩa Đồng Bào


«Tay dơ lấy nước mà rửa, nước dơ lấy chi mà rửa »

(Vua Duy Tân)

Mỗi chúng ta trong nước phải bảo vệ Nước, phải bảo vệ mãnh đất, mãnh vườn, cái nhà tổ tiên, cái mồ, cái mã. Cái mãnh đất mà xương máu, thịt da của tổ tiên cha ông ta, đã hòa tan, làm mầu mỡ, làm xanh tươi đồng ruộng ta, tươi mát vườn tược ta, từ bốn ngàn năm nay!

1. Tình Cá Nước– Tình Đất Nước

a- Nước:

Tiếng Việt Nam bình dân thật kỳ diệu!


Dân chúng Việt Nam ta dùng chung một từ rất thường ngày, rất thật sự gốc Đại Việt, thực sự gốc Nôm (Nam) Đó là từ Nước. Nước nghĩa đầu tiên là chất liệu cần thiết để có đời sống, là chất uống. Vậy thì Nước là chất uống, là nước uống! Nước cũng được dùng để tắm rửa vệ sanh, nấu ăn bếp núc. Nước là sức sống, nước là đời sống!

Dân tộc Đại Việt ta cũng dùng từ Nước để chỉ quê hương nơi ăn chốn ở, nơi một dân tộc cư ngụ có tổ chức, có biên giới, có hành chánh. Khi đăng đàn, dựng bản dưới một hình thức chánh trị, thì dùng một cặp từ nhập cảng từ tiếng Tàu biến thể âm Việt, gọi là tiếng Hán Việt để diễn dịch, đó là từ ngữ quốc gia. Còn ở nhà, giữa người mình với nhau, dùng từ ngữ đất nước là đủ rồi! Có đất, có nước: có đất là có nơi cất nhà, chốn ở, có nơi trồng trọt, canh tác, nơi ăn, có nước, là uống, là tưới cây, nuôi thú, là tắm là rữa. Đó là những điều kiện vệ sanh, sức khỏe, sanh sống. Đó là những cần thiết sanh lý- les nécessaires biologiques, để sanh tồn !

Tóm lại, đất nước là điều kiện cần thiết tiên quyết của sự thành hình một dân tộc, không có đất nước là không có dân tộc, hoặc là ăn nhờ ở đậu, có khi mất cả quốc tịch, (dân Kurdes, dân Arméniens … hay các cộng đồng tỵ nạn Tàu, Nhựt… và nay Việt Nam ở Pháp, Âu Châu, Mỹ, Úc … tất cả ngày nay chỉ là những cộng đồng sắc tộc sống nhờ, ở đậu, sống chùm gởi – nói theo tiếng người miền Nam mình – và có quốc tịch, và là công dân của nước người!) Như vậy Đất Nước, là nơi tạo ra những điều kiện để một dân tộc sanh sống, để một dân tộc sanh tổn và phát triển; và nơi ấy được người Việt chúng ta gọi chung là Nước!

«Quốc gia» nhập cảng từ tiếng Hán (Hệ lụy của ngàn năm đô hộ là mất nhiều chữ gốc ta lắm!). Quốc 國 gốc Tàu phát âm Hán Việt là Quốc – không phải là quẤc, như tên giặc Hồ nói ngọng và đã ghi thành tên – nhưng nghĩa Việt là Nước, nhưng vì âm Việt dễ lầm lẫn từ Nước (từ nhập cảng của Tàu qua âm Hán Việt là Thủy水) của Nước Tắm rửa, Nước Uống, nên phải thêm Gia家 (cũng nhập cảng của Tàu) là Nhà để nói rõ thêm Quốc Gia國家 – Nước Nhà – là Nước có dân ở, chớ hổng phải Nước Uống! Nhưng nhờ qua cái từ Quốc Gia ấy, một quan niệm chánh trị được nói rõ, đó cái liên quan giữa, quốc, nước, một không gian rộng lớn là đất nước, với biên cương với lãnh thổ, và gia là căn nhà, ấm cúng, của đơn vị căn bản sanh tồn của con người, một gia đình. Cái tương quan Gia nhà, Quốc nước, còn có một ý nghĩa xã hội hơn, là tương quan bổn phận và trách nhiệm cùng nghĩa vụ giữa quốc và gia. Giữa con người, đơn vị cá nhơn, bổn phận làm con trong gia đình, hay bổn phận làm chủ trong đơn vị gia đình, với cộng đồng, xóm, xã, tỉnh, xứ và Nước và bổn phận một công dân với cộng đồng là Đất Nước, là Quốc Gia!

Đó là bổn phận của mỗi chúng ta, mỗi người sanh sống trong một đơn vị «gia» trên một lãnh thổ «quốc», phải có bổn phận trách nhiệm đóng góp xây dựng cộng đồng các «gia» trên lãnh thổ «quốc» ấy. Ngược lại, cộng đồng lãnh thổ «quốc», cũng phải có trách nhiệm, bổn phận, bảo vệ, tạo điều kiện, cho người dân và gia đình người dân, trong các «gia», được an toàn sanh hoạt!

Tóm lại, người dân, phải là một là công dân – Dân đơn vị thuộc bộ phận chung Công, Dân của một bộ phận Gia/ Nhà – Gia đình, cũng là (công) Dân, bộ phận của nhiều Nhà-Gia là Xóm làng, Thành Tỉnh, để cuối cùng họp thành Quốc/ Nước. Quốc Gia Việt Nam = Nước Việt Nam. Tương quan lưởng lợi – synallagmatique–Win Win – bổn phận, trách nhiệm, nghĩa vụ giữa Quốc Gia và Công Dân, giữa Người Dân và Nhà Nước, thường được ví von dưới từ ngữ Tình Cá Nước để diễn đạt cái Tình người Dân với Đất Nước.

Chỉ với một chữ Nước tiếng Việt chúng ta tài tình nói đến một Quốc gia: Nước Việt Nam.

Tiếng Pháp có pays, tiếng Anh có country. Nhưng pays hay country có thể dùng hạn hẹp hơn, có thể đồng nghĩa với Xứ của phe ta, dân miền Nam Việt dùng vậy. Xứ tui =quê tui. Mon pays le Poitou, my country California!

Thập niên ‘60, Enrico Marcias, một ca sĩ người Pháp sanh ở Algérie, khi Algérie độc lập, phải bỏ nơi chôn nhao cắt rốn, trở về quê Pháp sáng tác bài hát «J’ai quitté mon pays, j’ai quitté ma maison… Tôi đã bỏ xứ tôi, tôi đã bỏ nhà tôi …» Pays đây của anh là nơi anh chào đời và lớn lên … Ta nên hiểu là xứ, cũng như với cá nhơn thằng tui, là xứ Tân Định, xóm Vạn Chài vậy …

Từ Quốc Gia ngày nay cũng được dùng để dịch từ Pháp Anh Nation nữa! Nation có quy củ, có tổ chức, có thể chế, có khi hiểu một cách lạm dụng, hay cường điệu là «thuần chủng» nữa. Khi nói, dùng, từ Quốc Gia, chúng ta cũng phải hiểu là một Nước có tất cả mọi bộ phận hành chánh, quy chế, thể chếcủa công quyền! Ngân Hàng Quốc Gia là Ngân Hàng do Hành Chánh Công quyền quản trị thuộc hệ thống Công quyền! Ngược với các Ngân Hành Tư do Tư Nhơn Quản trị! Việt Cộng dùng từ Nhà Nước để dịch Quốc Gia, Ngân Hàng Nhà Nước, Hợp Tác Xã Nhà NướcNhưng lạm dụng danh từ Nhà Nước vì không phải «Do quản trị Nhà Nước» mà là Của Đảng Cộng Sản Đớp gọn làm Của Riêng Tư của Đảng»!

b- Cá:

Cá sống trong nước (tiếng Tàu là Thủy水). Có nước là có cá, nước ngọt, nước mặn, nước lợ, cá đều sống trong mỗi môi trường. Tóm lại Cá sống nhờ, trong nước. Nước đã có từ thuở khai thiên lập địa của Trái Đất – Quả Địa Cầu. Chưa có đất đã có nước rồi!

Thuở khai thiên lập địa, nói kiểu bình dân Việt Nam, hay thuở vừa sau khi cú nổ Big Bang nổ để tạo ra vũ trụ, nói theo khoa học tân thời, khoảng 13,8 Tỷ năm trước. Vũ trụ – Univers thoạt đầu, sau Sức nổ Big Bang, nóng bỏng, nguội dần và nở rộng ra, với những mãnh vụn, bụi bặm, tạo ra hệ thống các hành tinh – système de galaxies. Trong Vũ trụ có khoảng 200 Tỷ Hệ thống Hành tinh khác nhau. Hệ thống hành tinh của chúng ta, trong đó có hệ thống Mặt Trời –système solaire với tám hành tinh, là Hệ thống Voie Lactée – Giải Ngân Hà, có một đường kính là 100 ngàn năm-ánh sáng (1 năm-ánh sáng = 10 ngàn Tỷ cây số).

Hệ thống Mặt Trời – 8 Tỷ tuổi – nằm trong Giải Ngân Hà. Và Trái Đất – Quả Địa Cầu chúng ta nằm hàng thứ ba từ Mặt Trời tính ra, trong Hệ thống Mặt Trời.

c- Đất

Trái Đất nằm cách Mặt Trời 150 Triệu cây số, lý tưởng để có Đời Sống. Sau Big Bang 13,8 Tỷ năm trước, phải chờ đến 4,6 Tỷ năm cuối cùng đối với ngày nay, Trái Đất mới được thành hình do sự gom góp của các mãnh vụn các hành tinh khác vo tròn, quyện vào nhau, nhào trộn với nhau. Nhờ đụng chạm gom góp giữa các hành tinh và các sao chuổi, gồm nước đá và tuyết, với hơi nóng ánh sáng Mặt Trời tạo thành bầu trời đầy hơi nước, sương, mây mù chung quanh Quả Đất. Trái Đất nguội dần, mây mù biến thành mưa, tưới xuống Quả Đất. Nhờ địa điểm, chổ ở lý tưởng với Mặt Trời, đủ ấm nhưng không nóng quá để nước biến mất, không lạnh quá để nước biến thành băng. Dần dần với dưỡng khí, với ánh sánh, với sức nóng, đời sống hiện ra, thoạt đầu sinh vật và sau đó loài thủy sản rong, bèo và Cá! Cá là một trong những sinh vật đầu tiên có mặt trên Địa cầu.

Quả Địa Cầu, nói theo khoa học ngày nay gồm toàn là nước (thủy), là chất lỏng Toàn thể Trái Đất là biển cả, là đại dương (lại chữ nhập cảng nữa). Ngày nay, mặc dù, có năm châu lục địa nhưng vẫn còn 80% quả Địa Cầu là nước gồm đại đương. Trái Đất tuy thành hình 4,6 Tỷ năm trước, nhưng phải chờ khoảng 2,5 Tỷ năm sau nầy thôi, các lục địa mới nổi lên, Và phải chờ đền 350 triệu năm cuối, mới có đời sống trên bờ … tuy dù đời sống thủy sản đã có mặt tử cả tỷ năm trước nhưng, Cá thật sự có mặt chỉ có 420 triệu năm sau nầy thôi! Còn Con Người? Loài có vú 65 Triệu tuổi, và Homo Sapien – Con Người Hiểu biết chỉ biết hiểu biết từ 200 ngàn năm nay thôi! Dân tộc Việt Nam – Đại Việt hãnh diện 4000 năm văn hiến!

Cá có mặt ở biển từ 420 triệu năm rồi. Cá Biển Đông đã nuôi trong 4000 năm dân tộc Đại Việt. Chỉ một thấp thoáng do sự cẩu thả vô tình? Hay do có kế hoạch cố ý cố tình? Quân xâm chiếm Tàu đã giết chết sạch đàn cá ở ngoài khơi Hà Tỉnh năm xưa, đầu độc hàng vạn tỷ khối nước Biển Đông. Biển Đông là Biển Mẹ nuôi sống dân tộc Đại Việt. Truyền thống 50 con, của cái bọc 100 trứng – đồng bào – theo Cha Rồng xuống sống ở Biển, và 50 con kia theo Mẹ Tiên lên núi, nay còn đâu ? Mất Biển, là mất Cá, mất Nước, là mất Tổ quốc!

Từ hai năm qua, nước Biển Đông bị đầu độc, làm chết Cá. Từ nhiều năm nay, Đồng Bằng Sông Cửu Long bị hạn hán, vựa lúa Việt Nam, vựa trái cây Miệt Vườn Nam Việt Nam bị thất mùa khô cằn. Lý do, thượng nguồn Sông Cửu – MêKong – Sông Mẹ bị 14 Đập Thủy điện Tàu chận cả lưu lượng nước, cướp cả đất phù sa. Dân tộc Đại Việt là dân tộc sống nhờ lúa nước, sống nhờ thủy sản, ăn cơm, ăn cá và những phó sản của cá, nước mắm và mắm. Hạn hán, đồng khô, lúa chết. Biển độc, cá chết. Lúa chết, không có cơm ăn. Cá chết, hết cá mắm và nước mắm. Dân chúng Đại Việt ta vừa mất Vựa Lúa, mất Miệt Vườn trên Đất, vừa mất Cá, mất Nước Mắm trên Biển. Đất Nước Đại Việt, quê hương Đại Việt, Tổ quốc Đại Việt không còn lương thực, không Lúa Gạo, không Cá Mắm!

Dân sống nhờ Đất Nước, như Cá sống nhờ Nước. Đó là Tình Cá Nước, đó là Tình Đất Nước, đó cũng là Ơn Đất Nước. Cá bị đầu độc Cá chết. Đất bị đầu độc, đất khô cằn, không nuôi sống Dân nữa, Dân sẽ chết. Nước Đại Việt đang bị Tàu chiếm, đầu độc. Nước Đại Việt mất, dân Đại Việt cũng sẽ chết thôi.

2. Nghĩa Đồng Bào

Người Dân như Con Cá, sống nhờ Nước,

Dân Đại Việt sống NHỜ Nước Đại Việt. Không biết Con Cá có Sống Vì Nước không? Chớ người dân, con cá Đại Việt PHẢI sống VÌ Nước Đại Việt.

Sống VÌ Nước, vì Đạo Việt dạy người Con đất Đại Việt biết Ơn Đất Nước, biết Nghĩa Đồng Bào! Có Đất Nước, có Đồng Bào mới có mình. Bốn ngàn năm giữ nước, giữ biển, giữ đất giữ quê hương. Tổ tiên ta ngày xưa giữ vững Ải Nam Quan – chém Liễu Thăng trên đường chạy về Tàu cũng ở Ải Chi Lăng! Tổ tiên ta ngày xưa giữ vững biển Đông – đại phá quân Nam Tống với Vua Ngô Quyền, đại phá quân Nguyên với Đức Hưng Đạo đều trên cửa sông Bạch Đằng đổ ra Biển Đông!

Cả hai vị anh hùng đều biết mượn ngọn sóng thủy triều Biển Đông làm vũ khí.

Những ngày hôm nay, là thời cơ đã đến, là cơ trời đã hội. Cái ngu của ngoại xâm Tàu, quá tham lam, quá tự tin, đã giúp ta! Tàu chận nước sông ở thượng nguồn sông Cửu Long – Sông Mẹ của ba nước Đông dương ở hạ lưu. Đặc biệt Sông Cửu Long với hai nhánh phì nhiêu đã nuôi sống đồng bào Nam Việt và là vựa lúa của toàn bộ dân Đại Việt. Chỉ vì Tàu tham lam xây một lượt 14 đập thủy điện chận tất cả nước, cướp tất cả phù sa nên Đồng bằng Sông Cửu Long của Nam Việt ta ngày nay hạn hán, đất nức nẻ! Lưu lượng nước sông Cửu vì cạn nên thiếu sức đầy của nước ngọt ra khơi, nên nước biển mặn lan ngược vào Đồng bằng Sông Cửu Long. Nước Sông nhiểm mặm, đất nhiểm mặn theo. Đồng lúa nhiểm mặn, lúa chết, Đất miệt Vườn nhiểm mặn, cây trái tiêu tùng. Như thế người dân Đại Việt Miền Biển, hay miền Đồng Bằng, sống nghề ngư, hay sống nghề nông đều trắng tay. Tàu quá tham lam, ép người Dân Việt. Mất tự chủ, mất Độc lập, có ăn đầy đủ, người dân có thể nhịn nhục. Nhưng mất tự chủ, mất sự sống, mất Tự Do cá nhơn, mất tất cả,… người Dân sẽ vùng dậy. Đánh để lấy lại quyền ăn Việt, quyền nói Việt, quyền sống Việt, tóm phải đánh, phảiđuổi Tàu, để giữ linh hồn Việt Đạo Việt. Muốn vậy, phải lấy lại chánh quyền, dẹp đổ đương quyền Cộng Sản Việt Nam.

Vì Tàu đã phá hoại kinh tế, canh nông Việt Nam, dân Việt ta không mưu sanh tự túc được. Tất cả đều nhập ở Tàu, từ miếng ăn, thức uống, cái đinh, đôi giầy…chiếc xe, đôi dép… Tất cả là Tàu – made in China. Dù có made in Viet Nam đi nữa thì nguyên liệu cũng nhập cảng. Ma dzề in Việt Nam, chỉ là tay thợ, ráp, dán, cắt … Đã bảo là Ma dzề là làm mà… khổ lắm! Tự hào đi, xe người làm ở Việt Nam ta còn hãnh diện gọi là xe Ta mà (sic). Do đó ngày nay, Việt Cộng trông chờ ngoại viện đàn anh, Hán Cộng để nuôi dân mình. Nhà Cầm Quyền Hán Ngụy Cộng sản Bắc Việt đã thành công công tác bán dân Đại Việt cho Tàu, công tác Hán Hóa Việt Nam đang trên đường thành công! Mission accomplie– nhiêm vụ đã xong!

Ai cũng tưởng Công Sản hóa, nhuộm đỏ Việt Nam, là chủ đích của Cộng Sản Tàu ? Lầm To! Đó chỉ giả đò, để lừa bịp thế giới, kể cả thế giới Cộng Sản Quốc Tế (Nga)! Tàu Hán Tộc, cóc cần Cộng Sản Hóa Việt Nam! Tàu chỉ muốn dân tộc Đại Việt diệt chủng, nhập vào Hán Tộc thôi! Mộng Ngàn Năm Ngay Đã Thành Công! Cả một ngàn năm đô hộ, trãi bao nhiêu triều đại Hán tộc, không thành! Nầy nhé, suốt thời kỳ một ngàn năm Đại Việt độc lập, Tàu Hán, mấy đời, mấy tộc, … tốn bao công bao sức, đã bảy lần xâm lăng, bao nhiêu qua bao triều đại, bao nhiêu sắc tộc Tàu, từ Hán qua Mông Nguyên rồi đến Mãn Thanh đều vẫn thất bại. Mộng Hán hóa vẫn không toại, Đại Việt mãi mãi bất khuất!

Thế mà, chỉ với 70 năm, Việt Cộng lợi dụng lòng yêu nước của người dân Việt chống Pháp chui lòn vào phong trào kháng chiến của những người Việt đầy lòng yêu nước nhưng nhẹ dạ, cả tin, mượn tay Cộng sản Quốc tế trước để xóa bỏ máu mũ giòng giống Đại Việt; sau dùng chiêu bài giải phóng dân tộc, Cộng sản hóa chế độ tự do miền Nam! Trước sau thật sự chỉ là Hán hóa Việt Nam thế thôi!

Con Cá cũng là một biểu tượng của Thiên Chúa Giáo thời xưa để tránh sự đàn áp của triều đình La mã. Người đi Đạo Chúa thường dùng hình ảnh con Cá để nhận diện nhau. Ngày nay cũng vậy. Ở Âu Mỹ thỉnh thoảng chúng ta gặp trên các thân xe hình một con Cá. Con Cá là biểu hiệu của người Con Cái Thiên Chúa. Con Cá là do là từ ngữ Hy Lạp ICHTYS, là Cá. ICHTYS là các mẫu tự đầu ICHTYS góp lạicủa câu : Iéssous, Christos, Théos, Yoios, Soter. I, Iéssous = Jêsus; CH, Christos = Ky tô; T, Théos = Chúa; Y, Yoios = Con; S, Soter = Cứu Thế = Jêsus Ky Tô, Đức Chúa Con, Đấng Cứu Thế! Lịch sử Thiên Chúa Giáo với dấu hiệu Con Cá đã dẫn dắt gần trên một phần ba nhơn loại trên thế giới (2,2 Tỷ người). Một tôn giáo ra đời với một lãnh đạo bị hành quyết, đóng đinh trên một Thập Tự Giá, bị trù dập đàn áp, phải trốn tránh ẩn nấp trong các hang động để làm lễ, các tông đồ môn đệ đầu tiên đều bị nhà cầm quyền đương thời bỏ tù giết hại từ ông trưởng tràng Phê Rô đến ông Thầy Giảng Phao Lồ… các con chiên đều bị hành quyết, bị treo lên thập tự giá, bị chặt đầu, bị giết, bị đưa vào đấu trường cho cọp ăn, cho sư tử xéo, cho voi dầy…Bao nhiêu thánh tử đạo? Các Vua quan Nhà Nguyễn Việt Nam cũng có đóng góp vào việc giết các con chiên Thiên Chúa Giáo Việt Nam, nhiều con chiên Jêsus cũng góp thân, góp máu vào sự nghiệp truyền bá Đạo Chúa trên thế giới. Á Thánh tử Đạo Paul Bường, một ông quan triều Nguyễn là một thí dụ. Các Con Chiên Cá đã sống Vì Nước. Nước của họ là Đức Tin, là Nước Trời. Họ trả cái Ơn số Một là Ơn Trời Đất, Ơn tâm linh!

Toàn dân Việt hôm nay, hãy cùng nhau trả Bốn cái Ơncủa Đạo Việt: Con đường đạo đức của mỗi Người Con Việt: 1/ Cái Ơn Đất Nước, 2/ Cái Ơn Tổ Tiên, 3/ Cái Ơn Đồng Bào, 4/ Cái Ơn Cha Mẹ.

Tôn trọngTứ ƠN của Đạo Việt để Sống Vì Nước Việt. Nước đây là quê hương, là Đất Nước Việt Nam, của Tổ Tiên bao nhiêu đời, bao nhiêu thế hệ, tâm huyết, hy sinh, mở mang, phát triển gìn giữ, của Đồng Bào mỗi ngày sat cách cùng mỗi chúng ta, cùng nhau xây dựng, giữ gìn, xóm làng, đất nước bờ cỏi,của Cha Mẹ đấng sanh thành đã giáo dục, nuôi dưỡng, chúng ta thành những công dân tốt cho nước nhà xứ sở, xóm làng… Do đó, Vì đó…

Mỗi chúng ta trong nước phải bảo vệ Nước, phải bảo vệ mãnh đất, mãnh vườn, cái nhà tổ tiên, cái mồ, cái mã. Cái mãnh đất mà xương máu, thịt da của tổ tiên cha ông ta, đã hòa tan, làm mầu mỡ, làm xanh tươi đồng ruộng ta, tươi mát vườn tược ta, từ bốn ngàn năm nay!

Mỗi chúng ta ở Hải ngoại, có kẻ nghĩ rằng thôi từ nay đã ra đi, xa quê hương, thì «con cái đâu tổ tiên đó»! Nhưng đó chỉ là bàn thờ, với những di ảnh thôi! Ngày mai, dù ta có mất đi, chúng ta cũng mơ được hậu duệ con cháu chúng ta, có một ngày Đất Việt hoàn toàn Đại Việt, mang tro cốt về rãi ở Biển Đông hòa vào giòng Biển Mẹ, hay rãi vào giòng Cửu Long, Sông Hồng, Sông Hương, sông Thu Bồn, Sông Hàn, Sông Ba … hay cả trong con Rạch sau hè… hay với đối cá nhơn người viết trong Sông Thị Nghè, xóm Vạn Chài gọi là cùng sống chết với Nước.

Con Cá ngày nay, phải là biểu tượng của sự vùng dậy của toàn dân tộc Đại Việt trước sự hung bạo của nhà cầm quyền Hán Ngụy. Hãy đuổi tất cả, những người Tàu đang sống lậu và cưởng chiếm nhà cửa, cơ sở của đất Việt! Hãy đuổi tất cả những cơ sở kinh doanh Hán tộc ra khỏi Việt Nam. Hãy đòi lại đất, đòi lại nhà, cửa, công ăn việc làm, biển, đảo trả lại cho công dân Đại Việt.

Kết Luận

Hãy chọn cách yêu TổQuốc bằng con tim của chính mình.

Mong rằng những cuộc biểu tình ở Việt Nam, ở Hải Ngoại vẫn tiếp tục, hằng tuần không ngừng nghỉ! Hy vọng sẽ có thêm nhiều những gương mặt mới nhập cuộc. Toàn dân hãy cùng nhau vùng dậy lập hàng ngang một đội ngũ, một MẶT TRẬN TOÀN DÂN CỨU NƯỚC! Muôn hình vạn trạng, muôn mầu muông sắc, dùng mạng blog, internet, face book, truyền thông, bài viết, bài nói, bài ca, bất bạo động, nhưng sẳn sàng vào tù, sẳn sàng bị bắt, sẳn sàng ra tòa, họp đàn, họp nhóm, di động, biểu ngữ, khẩu hiệu viết lên áo, trên thân thể, trên tờ giấy bạc dễ lưu hành…

Xuống đường biểu tình mỗi tuần, thay đổi chổ liên tục, nhưng bất báo động,…

-Hãy tạo một biểu tượng, mặc áo trắng đầu chích khăn tang trắng: TANG Mất Đảo Mất Biển, Mất Đất … – Mỗi Chúa Nhựt, Toàn Dân ra đường chích Khăn tang…

– Hãy tạo một phong trào bất tuân dân sự, hãy tưởng tượng không nhóm chợ, chỉ có hàng rong nhóm rãi rác… Không đội mũ bảo hiểm…. Tạo kẹt xe… Sở Vệ sanh công cộng không làm việc… Dĩ nhiên sẽ bị thiệt hại kinh tế cá nhơn… nhưng …

Phải làm tất cả, phải làm mọi cách, làm sao để lấy lại quyền tự chủ.

– Chưa kể làm tất cả mọi cách trong nước, ngoài nước, boycott, tẩy chay món ăn Tàu, lương thực Tàu, hàng Tàu, khách Tàu

Khó lắm… ở Pháp Chúa Nhựt nào các nhà hàng Tàu đều đầy khách Việt… Hết Điểm Xấm ở Pháp Mỹ đến Yum Xà ở Úc Nhảy đầm, Kara ô Kê; hát ta, hát Tây, hát Tàu … Vụ Tàu Cộng Paris tổ chức cầm nhầm «Tôc Kinh ở Pháp – Bussy Saint Georges» chưa tởn hay sao!

Đây là một Báo động Đỏ cho người Việt Paris và cho toàn người Việt Hải ngoại!

Nên nhớ Đây là cuộc chiến giữa Phe Ta Quốc Gia Dân Tộc Đại Việt Tự Do Nhơn Bản chống Phe Hán Hóa Tàu-Việt Cộng Đệ Tam Cộng Sản Quốc Tế Vô Thần Hán tộc.

Trong nước Luật Ba Đặc Khu chiếm đất, cướp nhà, cướp Đất Nước – Tàu cướp tiền tuyến.

Ngoài nước với vụ Dân tộc Kinh cướp người, cướp cộng đồng sắc tộc, Tàu cướp diaspora Việt cướp hậu phương người Việt Yêu Nước.

Đường quang phục quê hương ôi lắm chông gai, lắm đoạn trường. Tất cả phải Cố gắng!

«Chúng tôi cầu chúc các bạn thành công trên con đường quang phục quê hương. Cầu nguyện Hồn Nước phù hộ cho các bạn».

Người viết chúng tôi củng xin đóng góp một đề nghị,

Tất cả quý đồng bào ở các thành phố thử đồng loạt sắp hàng ĐI VÀO TÙ. Không ồn ào, chen lấn, hỗn loạn, chúng ta cứ sắp hàng tuần tự, trật tự, bất bạo động, Đi Vào TÙ. Và nếu các Tòa Đại Sứ Việt Cộng Hải Ngoại dám chấp nhận, người Việt Tỵ nạn Hải Ngoại cũng xin Visa về Việt Nam ở Tù. Tôi sẽ làm người tình nguyện về Nước để ở Tù với Nước, vì Nước. Thà ở Tù trong Nước, trên đất Nước mình còn hơn ngày mai mất Nước!

Mong lắm!

Muôn Lời Tri Ơn Tất Cả Các Bạn Đã Đang và Sẽ Đứng Dậy!

Hồi Nhơn Sơn,

Tuần 3 Mùa Vọng của Năm Cách Mạng Mùa Hè 2018 .

Phan Văn Song
Việt Thức


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Post Bottom Ad

Pages